Wspólna inicjatywa podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencji – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki ma na celu wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców. Dzięki temu wprowadzenie na rynek nowych technologii, produktów czy usługi powinno być łatwiejsze.

Budżet konkursu TANGO3 wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. z podziałem na 2 etapy.