TEMAT: Spotkanie informacyjne dot. ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

Termin oraz miejsce: 07.11.2019 r. godz. 9.30 Centrum Kongresowo – Wystawiennicze przy ul. Wrocławskiej 158 w Opolu – bezpłatne

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam do wzięcia udziału (po dokonaniu zgłoszenia- link dot. rekrutacji na dole wiadomości) w  bezpłatnym spotkaniu/ szkoleniu organizowanym przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w OPOLU.

Uczestnicy spotkania  mają szansę poznania zasad  aplikowania o wsparcie na realizację  projektów.

W trakcie spotkania eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej przez Państwa działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług.
Przedstawione zostaną m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówione zostaną szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokazane konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych i zachęcenie do aplikowania w konkursach NCBR, z akcentem na konkurs „Szybka Ścieżka”.

Spotkania będą składały się z dwóch bloków (części):

W pierwszym bloku uczestnicy uzyskają informacje o aktualnej ofercie NCBR w ramach POIR oraz będą mieli szansę dowiedzieć się jak wygląda proces realizacji projektu i współpraca z NCBR od strony Beneficjenta.
W tej części spotkania przewidujemy wizytę Beneficjenta z Państwa regionu, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” i podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem w prowadzeniu i rozliczaniu projektu badawczo-rozwojowego.

Druga część tego bloku zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej – uczestnicy poznają dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej popełniane błędy.
W trakcie warsztatów przybliżymy Państwu również zasady aplikowania i oceny projektów w NCBR w ramach POIR, poruszymy zagadnienia związanie m. in. ze specyfiką prac B+R, sposobami ochrony własności intelektualnej,
wymaganymi zasobami, analizą rynku, planowaniem, kosztami kwalifikowalnymi i zasadą konkurencyjności.

Podczas drugiego bloku będą mieli Państwo unikalną szansę, aby wziąć udział w indywidualnych spotkaniach z ekspertami i pracownikami NCBR oraz porozmawiać na temat Państwa pomysłów na projekty B+R,
które mogłyby otrzymać dofinansowanie z POIR w konkursach ogłaszanych przez NCBR. Każde spotkanie indywidualne potrwa maksymalnie 30 minut i może w nim uczestniczyć kilku przedstawicieli jednej firmy.

Zapraszamy do zapisów pod linkiem : https://www.ncbrdlafirm.pl/7-listopada-opole/#Rejestracja