1. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (powołanie do 2020 r.) – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Krystyna Bartol (powołanie do 2020 r.)
 3. Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (powołanie do 2020 r.)
 4. Prof. dr hab. Jakub Fichna(powołanie do 2022 r.)
 5. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (od powołanie do 2020 r.)
 6. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (powołanie do 2020 r.)
 7. Prof. dr hab. Grzegorz Karch (powołanie do 2020 r.)
 8. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (powołanie do 2020 r.)
 9. Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki(powołanie do 2022 r.)
 10. Prof. dr hab. Stanisław Lasocki (powołanie do 2020 r.)
 11. Prof. dr hab. Barbara Lipińska (powołanie do 2022 r.)
 12. Prof. dr hab. Jerzy Łuczka (powołanie do 2022 r.)
 13. Prof. dr hab. Ewa Majchrzak (powołanie do 2020 r.)
 14. Prof. dr hab. Dariusz Markowski (powołanie do 2022 r.)
 15. Prof. dr hab. Piotr Migoń (powołanie do 2022 r.)
 16. Prof. dr hab. Ewa Mijowska (powołanie do 2020 r.)
 17. Dr hab. Justyna Olko (powołanie do 2022 r.)
 18. Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (powołanie do 2022 r.)
 19. Prof. dr hab. inż. Marek Samoć
 20. Prof. dr hab. Andrzej Sobczak (powołanie do 2022 r.)
 21. Prof. dr hab. Anetta Undas (powołanie do 2020 r.)
 22. Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (powołanie do 2022 r.)
 23. Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (powołanie do 2022 r.)
 24. Prof. dr hab. Teresa Zielińska (powołanie do 2022 r.)

Komisje główne Rady NCN:

 

Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)

 1. prof. dr hab. Krystyna Bartol,
 2. prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (przewodnicząca),
 3. prof. dr hab. Teresa Malecka,
 4. dr hab. Oktawian Nawrot,
 5. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek,
 6. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger,
 7. prof. dr hab. Wojciech Tygielski.

Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)

 1. prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk,
 2. prof. dr hab. Grzegorz Karch,
 3. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,
 4. prof. dr hab. Stanisław Lasocki,
 5. prof. dr hab. Ewa Łokas (przewodnicząca)
 6. prof. dr hab. Ewa Majchrzak,
 7. prof. dr hab. Ewa Mijowska,
 8. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski,
 9. prof. dr hab. Marek Żukowski.

Komisja Nauk o Życiu (K-3)

 1. prof. dr hab. Jerzy Chudek,
 2. prof. dr hab. Artur Jarmołowski,
 3. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak,
 4. prof. dr hab. Jan Kotwica,
 5. prof. dr hab. Marta Miączyńska,
 6. prof. dr hab. Krzysztof Nowak (przewodniczący),
 7. prof. dr hab. Anetta Undas.

Komisje Specjalistyczne Rady:

 

Komisja ds. regulaminów i procedur

 1. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (przewodniczący)
 2. prof. dr hab. Ewa Majchrzak,
 3. dr hab. Oktawian Nawrot.

Komisja ds. etycznych

 1. prof. dr hab. Jerzy Chudek,
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,
 3. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (przewodniczący),
 4. prof. dr hab. Wojciech Tygielski.

Komisja ds. współpracy międzynarodowej

 1. prof. dr hab. Krystyna Bartol,
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,
 3. prof. dr hab. Marta Miączyńska,
 4. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski,
 5. prof. dr hab. Marek Żukowski (przewodniczący).

Komisja ds. oceny efektów działalności NCN

 1. prof. dr hab. Jan Kotwica (przewodniczący),
 2. prof. dr hab. Stanisław Lasocki,
 3. prof. dr hab. Krzysztof Nowak,
 4. prof. Wojciech Tygielski.

Inne komisje Rady NCN:

 

Komisja Odwoławcza Rady NCN

 1. prof. dr hab. Artur Jarmołowski,
 2. prof. dr hab. Grzegorz Karch,
 3. prof. dr hab. Teresa Malecka (przewodnicząca),
 4. prof. dr hab. Ewa Mijowska,
 5. prof. dr hab. Anetta Undas.

Komisja konkursowa ds. konkursów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN

 1. prof. dr hab. Grzegorz Karch,
 2. prof. dr hab. Jan Kotwica,
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak,
 4. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger,
 5. prof. dr hab. Wojciech Tygielski (przewodniczący).