Procedury składania wniosków do NCNu

1. Rada Narodowego Centrum Nauki przeprowadza konkursy na finansowanie projektów badawczych dotyczących trzech głównych działów:
1) Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,
2) Nauki Ścisłe i Techniczne,
3) Nauki o Życiu

2. Wnioski o finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki  należy składać w terminach podanych we wstępnym harmonogramie.

3. Harmonogram wraz z terminami składania do Narodowego Centrum Nauki wniosków o finansowanie projektów badawczych są dostępne na stronie NCN.

4. Wnioski należy opracowywać wg. wytycznych NCN w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Centrum.

5. W związku z tym w/w wydrukowany w 1 egz. wniosek należy złożyć w Biurze Nauki i Obsługi Projektów co najmniej 10 dni roboczych przed terminem podanym w harmonogramie NCN,
w celu podpisania przez osoby reprezentujące wnioskodawcę, czyli Uniwersytet Opolski.

6. Szczegóły procedur aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej NCN: http://www.ncn.gov.pl/

 

Narodowe Centrum Nauki
ul. Twardowskiego 16,
30-312 Kraków (wejście od strony ul. Bułhaka)

tel. +48 12 341 90 00 – informacja dla wnioskodawców;  informacja@ncn.gov.pl

  • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)