Procedury składania wniosków do NCNu

1. Rada Narodowego Centrum Nauki przeprowadza konkursy na finansowanie projektów badawczych dotyczących trzech głównych działów:
1) Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,
2) Nauki Ścisłe i Techniczne,
3) Nauki o Życiu

2. Wnioski o finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki  należy składać w terminach podanych we wstępnym harmonogramie.

3. Harmonogram wraz z terminami składania do Narodowego Centrum Nauki wniosków o finansowanie projektów badawczych są dostępne na stronie NCN.

4. Wnioski należy opracowywać wg. wytycznych NCN w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Centrum.

5. Wydrukowany wniosek podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę należy złożyć w ustalonym terminie na adres:

Narodowe Centrum Nauki,
ul. Królewska 57,
30-081 Kraków
z dopiskiem (podać nazwę konkursu i panelu)
6. W związku z tym w/w wydrukowany w 3 egz. wniosek należy złożyć w Biurze ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą co najmniej 10 dni roboczych przed terminem podanym w harmonogramie NCN,
w celu podpisania przez osoby reprezentujące wnioskodawcę, czyli Uniwersytet Opolski.
1 egz. wniosku zostanie przesłany do NCN
1 egz. pozostanie w dokumentach Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
1 egz. przeznaczony będzie dla wnioskodawcy.

7. Szczegóły procedur aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej NCN: http://www.ncn.gov.pl/