Pracownicy Działu BNWZ

 • Kierownik Działu 
  mgr Aleksandra Schwierz
  Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

  tel.: +48 77 54 15 992  (wew. 5192)
  mail: aleksandra.schwierz@uni.opole.pl
 • Z-ca Kierownika Działu
  mgr Leszek Milewski

  Działalność badawcza i projekty badawcze
  tel.: +48 77 54 15 992  (wew. 5192)
  tel.: +48 77 54 15 969  (wew. 5169)
  mail:lmilewski@uni.opole.pl
 • mgr Marek Liśkiewicz
  Działalność badawcza i projekty badawcze
  tel.: +48 77 54 15 969  (wew. 5169)
  mail: mliskiewicz@uni.opole.pl  
 • Grażyna Łobejko-Migdał
  Rozliczenia badań naukowych
  tel.: +48 77 54 15 991 (wew. 5191)
  mail: gmigdal@uni.opole.pl
 • Bożena Zuterek
  Wyjazdy międzynarodowe pracowników
  tel.: +48 77 54 15 968 (wew. 5168)
  mail: bozz@uni.opole.pl

 

 • Zespół biura Programu Erasmus+
 • Z-ca Kierownika Działu ds. Współpracy z Zagranicą                                                  
  mgr Halina Palmer – Piestrak
   Współpraca z zagranicą,
  Obsługa mobilności z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+
  tel.: +48 77 452 7352  (wew. 7352)
  mail:erasmus@uni.opole.pl
 •  mgr Katarzyna Herok
  Obsługa mobilności z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+ ; PR
  tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353)
  mail: katarzyna.herok@uni.opole.pl 
 • mgr Magdalena Rudy
  Obsługa mobilności pracowników z krajami programu,
  Obsługa studentów przyjeżdżających,
  Umowy bilateralne w ramach współpracy z krajami programu

  tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Karolina Młotek
  Obsługa studentów wyjeżdżających
  tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • Daria Gogol
  Obsługa studentów wyjeżdżających
  tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Mohammad Murtaza Kohistani
  International Students’s Center,
  Obsługa studentów przyjeżdżających

  tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353)
  mail: erasmus@uni.opole.pl

 

 • Zespół Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów
 • dr Michał Wanke – Koordynator
  tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292)
  mail: michal.wanke@uni.opole.pl
 • mgr Anna Barcikowska
  tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292)
  mail: abarcikowska@uni.opole.pl
 • mgr Oksana Smolnikova 
  tel.: +48 77 452 72 92  (wew. 7292)
  mail: oksana.smolnikova@uni.opole.pl