Pracownicy Działu

 • Kierownik Biura 
  mgr Aleksandra Schwierz
  Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel.: +48 77 54 15 992  (wew. 5192)
  mail: aleksandra.schwierz@uni.opole.pl
 • Z-ca Kierownika Biura
  mgr Leszek Milewski

  Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel.: +48 77 54 15 992  (wew. 5192)
  tel.: +48 77 54 15 969  (wew. 5169)
  mail: lmilewski@uni.opole.pl
 • mgr Marek Liśkiewicz
  Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel.: +48 77 54 15 969  (wew. 5169)
  mail: mliskiewicz@uni.opole.pl  
 • mgr Katarzyna Koryzma
  Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel.: +48 77 54 15 969  (wew. 5169)
  mail: katarzyna.koryzma@uni.opole.pl 
 • mgr Halina Palmer – Piestrak
  Program Erasmus+
  tel.: +48 77 54 15 975  (wew. 5175)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Karolina Młotek
  Program Erasmus+
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Magdalena Rudy
  Program Erasmus+
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Mohammad Murtaza Kohistani
  Program Erasmus+
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • Daria Gogol
  Program Erasmus+
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
  mail: erasmus@uni.opole.pl 
 •  mgr Katarzyna Herok
  Program Erasmus+
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
  mail: katarzyna.herok@uni.opole.pl 
 • Grażyna Łobejko-Migdał
  Rozliczenia badań naukowych
  tel.: +48 77 54 15 991 (wew. 5191)
  mail: gmigdal@uni.opole.pl
 • Bożena Zuterek
  Wyjazdy międzynarodowe pracowników
  tel.: +48 77 54 15 968 (wew. 5168)
  mail: bozz@uni.opole.pl 

 

 • Koordynator Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  dr Michał Wanke  Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292)
  mail: michal.wanke@uni.opole.pl
 • mgr Anna Barcikowska Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292)
  mail: abarcikowska@uni.opole.pl
 • mgr Oksana Smolnikova Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  tel.: +48 77 452 72 92  (wew. 7292)
  mail: oksana.smolnikova@uni.opole.pl