Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19. Nabór skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

W związku z tym, że nabór wniosków przez NAWA prowadzony jest do dnia 31 sierpnia 2020 r., proszę kompletną dokumentację projektową wraz z wnioskiem wewnętrznym Uczelni o zgodę Władz Uczelni na złożenie projektu składać w Biurze Nauki i Obsługi Projektów do dnia 18 sierpnia 2020r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/polskie-powroty-2020-edycja-covid-19

Z poważaniem,

Zespół BNiOP