Planowane na 2020 rok nabory dla naukowców i doktorantów w ramach programów NAWA :

1. Program im. Mieczysława Bekkera – Średniookresowa mobilność naukowców

Oferta :

–  stypendia na wyjazdy trwające od 3 do 12/24 miesięcy do dowolnego ośrodka naukowego na świecie

–  wszystkie dziedziny nauki

–  możliwość wyjazdu z małżonkiem i/lub dzieckiem

–  w przypadku osób niepełnosprawnych – możliwość wyjazdu z opiekunem

–  miesięczne stypendium + dodatek mobilnościowy

–  „komponent krajowy” dla młodych naukowców po powrocie ze stypendium

Cel wyjazdów :

–  prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

–  pozyskanie materiałów do pracy naukowej

–  odbycie stażu podoktorskiego

–  prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych (uzupełniająco)

–  inne formy aktywności naukowej lub akademickiej (uzupełniająco)

 1. Program im. Wilhelminy Iwanowskiej – Średniookresowa mobilność doktorantów

Oferta:

–  wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy do dowolnego ośrodka naukowego lub akademickiego na świecie

–  wszystkie dziedziny nauki

–  możliwość wyjazdu z małżonkiem i/lub dziećmi

–  w przypadku osób niepełnosprawnych – możliwość wyjazdu z opiekunem

–  miesięczne stypendium + dodatek mobilnościowy

Cel wyjazdów:

–  zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów

–  umożliwienie doktorantom zdobycia doświadczenia naukowego

–  nawiązanie międzynarodowej współpracy

–  realizacja części studiów

–  prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie

 1. Program im. prof. Walczaka  – Program wyjazdowy dla lekarzy, naukowców i doktorantów z obszaru chorób cywilizacyjnych

Oferta :

–  stypendia na wyjazdy od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych w USA

–  miesięczne stypendium (12 000 zł) + dodatek mobilnościowy (10 000 zł)

Cel wyjazdów:

–  przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

–  zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku goszczącym (job-shadowing)

–  pozyskanie materiałów do pracy naukowej

–  inne formy aktywności naukowej lub akademickiej

 1. Program im. Stanisława Ulama – Średniookresowe przyjazdy zagranicznych naukowców
 • program dla naukowców z zagranicy
 • pobyty naukowe w polskich jednostkach od 6 do 24 miesięcy
 • wysokość stypendium: 10 000 zł /miesiąc
 • jednorazowy dodatek mobilnościowy
 • możliwość przyjazdu z rodziną
 • pogram otwarty na wszystkie dziedziny nauki

–   odbycie stażu podoktorskiego

–   prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych

–   pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowe

 1. Polskie Powroty – zachęcenie polskich naukowców, którzy pracują w zagranicznych jednostkach naukowych do powrotu do kraju,
  dzielenia się doświadczeniami z polskimi naukowcami i studentami oraz do tworzenia w kraju własnych grup badawczych.
 1. Wymiana bilateralna naukowców
 • Wsparcie mobilności naukowców przy realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich
 • Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie kosztów wymiany osobowej
 • Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami BBiZP : http://bniop.uni.opole.pl/kontakt/

i pracownikami z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej :

https://nawa.gov.pl/

 

Z poważaniem

Zespół Biura Badań i Zarządzania Projektami UO.­