Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 3, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych nw. form:

  • badań wstępnych/pilotażowych;
  • kwerendy;
  • stażu naukowego;
  • wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest do 30.09.2019r. 

Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3