Narodowe Centrum Nauki przedstawia Statystyki konkursów 2017, które w syntetyczny sposób przedstawiają dane liczbowe dotyczące wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2017 r. konkursów.

Zachęcamy co zapoznania się z poszczególnymi danymi.