Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nw. konkursy:

  • MAESTRO – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Nabór w systemie elektronicznym OSF do dnia 17.09.2019r. (szczegóły konkursy w linku:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11 
  • GIREG – na polsko – norweskie projekty badawcze. Nabór w systemie elektronicznym OSF do dnia 17.09.2019r.  (szczegóły konkursu w linku: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en
  • Uwertura – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Nabór w systemie elektronicznym OSF   do dnia 17.09.2019r. (szczegóły konkursu w linku: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
  • Mozart – na polsko-austriackie projekty badawcze. Nabór w systemie elektronicznym OSF do dnia 17.09.2019r. (szczegóły konkursu w linku: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart.