Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na Małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.
  3. dotyczące 15-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywające się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy„.

 

Wniosek wewnętrzny UO ( do pobrania  tutaj –> http://bnwz.uni.opole.pl/wniosek-o-zgode-na-zgloszenie-projektu-grantu/ ) wraz z kosztorysem oraz Wniosek uczelni o przyznanie dotacji ze środków budżetu woj. opolskiego tylko o charakterze badawczym z zabezpieczonym wkładem własnym należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – pok. 32 w godzinach 8:00-15:00.

W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zostało przeznaczone 50 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 3 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej dnia 11 marca br.

Wzór wniosku oraz ogłoszenie Zarządu Województwa Opolskiego znajdują się w poniżej.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego : www.opolskie.pl

Ogłoszenie o konkursie Małe Granty 2019