Kontakt

 • Zapraszamy Interesantów od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Uniwersytet Opolski  – Pion Badawczy 
  Collegium Minus
  45-040 Opole, pl. Kopernika 11 a
 • 3 piętro, pokoje nr 30, 32.
 • Uniwersytet Opolski – Pion Erasmus +
 • Dom Studencki „KMICIC”
 • ul. Grunwaldzka 31
 • 45 – 054 Opole

 

 

Pracownicy Działu

 • Kierownik Działu
  mgr Aleksandra Schwierz Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel. +48 77 54 15 992  (wew. 5192) mail: aleksandra.schwierz@uni.opole.pl
 • Z-ca Kierownika Działu
  mgr Leszek Milewski 
  Działalność badawcza i projekty badawcze
  tel: +48 77 54 15 969 (wew. 5169) mail: lmilewski@uni.opole.pl
 • mgr Marek Liśkiewicz Działalność badawcza i projekty badawcze tel.: +48 77 54 15 969
  (wew. 5169) mail: mliskiewicz@uni.opole.pl  
 • mgr Halina Palmer – Piestrak Z-ca Kierownika Działu Współpraca z zagranicą i Program Erasmus + tel.: +48 774527352  (wew. 7352) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Karolina Młotek Program Erasmus + tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353)mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Magdalena Rudy Program Erasmus + tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353)mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Mohammad Murtaza Kohistani Program Erasmus + tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • Daria Gogol Program Erasmus + tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Katarzyna Herok Program Erasmus + tel.: +48 77 452 7353 (wew. 7353) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • Grażyna Łobejko-Migdał Rozliczenia badań naukowych tel.: +48 77 54 15 991
  (wew. 5191) mail: gmigdal@uni.opole.pl
 • Bożena Zuterek Wyjazdy międzynarodowe pracowników tel.: +48 77 54 15 968
  (wew. 5168) mail: bozz@uni.opole.pl