• Zapraszamy Interesantów od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 • Uniwersytet Opolski
  Collegium Minus
  45-040 Opole, pl. Kopernika 11 a

 

 • 3 piętro, pokoje nr 30, 31 i 32.

 

 

Pracownicy Działu

 • Kierownik Biura 
  mgr Aleksandra Schwierz Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel. +48 77 54 15 992  (wew. 5192) mail: aleksandra.schwierz@uni.opole.pl
 • Z-ca Kierownika Biura
  mgr Leszek Milewski
   Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel: +48 77 54 15 992 (wew. 5192) mail: lmilewski@uni.opole.pl
  tel: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
 • mgr Marek Liśkiewicz Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel.: +48 77 54 15 969 (wew. 5169) mail: mliskiewicz@uni.opole.pl  
 • mgr Katarzyna Koryzma Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
  tel. +48 77 54 15 969 (wew. 5169) mail: katarzyna.koryzma@uni.opole.pl 
 • Z-ca Kierownika ds. Współpracy z Zagranicą                                                  
  mgr Halina Palmer – Piestrak
   Współpraca z zagranicą;
  obsługa mobilności z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+

  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Katarzyna Herok Program Erasmus+ ; obsługa mobilności z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+, PR
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175) mail: erasmus@uni.opole.pl ; katarzyna.herok@uni.opole.pl 
 • mgr Karolina Młotek Program Erasmus+ ; obsługa studentów wyjeżdżających, obsługa systemu USOS
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • Daria Gogol Program Erasmus+ ; obsługa studentów wyjeżdżających
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Magdalena Rudy Program Erasmus+ ; obsługa mobilności pracowników z krajami programu,
  obsługa studentów przyjeżdżających, umowy bilateralne w ramach współpracy z krajami programu
  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • mgr Mohammad Murtaza Kohistani Program Erasmus+ ;  International Students’s Center,
  obsługa studentów przyjeżdżających

  tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175) mail: erasmus@uni.opole.pl 
 • Grażyna Łobejko-Migdał Rozliczenia badań naukowych
  tel.: +48 77 54 15 991 (wew. 5191) mail: gmigdal@uni.opole.pl
 • Bożena Zuterek Wyjazdy międzynarodowe pracowników
  tel.: +48 77 54 15 968  (wew. 5168) mail: bozz@uni.opole.pl

 

 • Koordynator Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  Michał Wanke  Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292) mail: michal.wanke@uni.opole.pl
 • Anna Barcikowska Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  tel.: +48 77 452 72 92 (wew. 7292) mail: abarcikowska@uni.opole.pl
 • Oksana Smolnikova Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów
  tel.: +48 77 452 72 92  (wew. 7292) mail: oksana.smolnikova@uni.opole.pl