Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu dwustronnego DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez NCN wspólnie z agencją Research Council of Lithuania, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację obu agencji. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie DAINA 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD), przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi zespołami badawczymi.

W związku z tym, że nabór wniosków przez NCN prowadzony jest do dnia 15 września 2020 r., proszę kompletną dokumentację projektową wraz z wnioskiem wewnętrznym Uczelni o zgodę Władz Uczelni na złożenie projektu składać w Biurze Nauki i Obsługi Projektów do dnia 2.09.2020r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina2

Z poważaniem,

Zespół BNiOP