KONFERENCJE w ROKU 2018 


 

L.P ORGANIZATOR TEMAT MIEJSCE DATA
1 Instytut Historii Marzec 1968 r. z perspektywy półwiecza. UO 22.03.2018
2 Instytut Historii Cultura Animi UO 23.04.2018
i
27.04.2018
3 Dział ds. Badań Naukowych
i Współpracy
z Zagranicą
IV Opolski
Festiwal Podróżniczy.
UO 23-25.03.
2018
4 Instytut Historii Podróżnicy na przestrzeni dziejów i ich historie, czyli wędrówka po kontynentach. UO 28.05.2018
5 Instytut Matematyki
i Informatyki
XXII konferencja
“Zastosowania Logiki
w Filozofii i Podstawach Matematyki.”
Szklarska Poręba 7-11.05.
2018
6 Wydział Ekonomiczny Problemy zrównoważonego
i trwałego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
UO 26.11.
2018
7 Koło Naukowe Kultury
Rosyjskiej UO
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa: Film zwierciadłem duszy rosyjskiej. Muzeum UO 14.03.2018
8 Instytut Politologii Kwestie polityki regionalnej
z perspektywy międzynarodowej.
Poza UO 14-16.05.
2018
9 Wydział Prawa
i Administracji
Kary jako podstawowe
sankcje w prawie  karnym.
UO 22.02.2018
10 Wydział Prawa
i Administracji
1st Critico-Juridical Symposium “Methods of Legal Critique in Central and Eastern Europe”. UO 13-14.04.
2018
11 Wydział Prawa
i Administracji
Ochrona konsumenta
– teoria a praktyka.
UO 29.05.2018
12 Wydział Prawa
i Administracji
Ogólnopolski Zjazd Katedr
Doktryn Politycznych i Pranych pt: “Od niepodległej do niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna
1918-2018”.
Wrocław 13-15.11.
2018
13 Wydział Przyrodniczo – Techniczny/ Europejskie Centrum Paleontologii 3rd International Meeting of Early Staged Reserchers in Paleontology (IMERP). JuraPark
Krasiejów
18-21.05.
2018
14 Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Germańskiej VIII warsztaty germanistyczne. UO 22-23.03.
2018
15 Wydział Filologiczny/
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
Spacery po papierze.
W 140 rocznicę urodzin
Robert Walsera.
UO 22-24.10.
2018
16 Wydział Filologiczny/
Instytut Filologii Angielskiej
Ekwiwalencja w tekście, słowniku i leksykalnych bazach danych. UO 18-19.10.
2018
17 Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych Pamięć-Historia-Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji (..) UO 14-15.06.
2018
18 Wydział Teologiczny Teologia w przestrzeni publicznej. UO 21-23.03.
2018
19 Wydział Filologiczny / Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
Styl i pamięć. UO 21-22.09.
2018
20 Wydział Filologiczny/
Instytut Slawistyki
Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i  prawie. UO 10-11.05.
2018
21 Wydział Filologiczny /
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
Gry w kulturze i życiu codziennym. Pokrzywna 11-13.04.
2018
22 Wydział Filologiczny /
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
Literackie podróże do wnętrza Ziemi. Wizje-Idee-Symbole. Pałac
w Rybnej
(Tarnowskie Góry)
06-07.04.
2018
23 Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Politologii Nowe zjawiska w polityce europejskiej a wyzwania dla teorii i metodologii nauk społecznych. Kamień Śląski 22-23.11.
2018
24 Wydział Filologiczny /
Katedra Kultury
i Języka Francuskiego
L’enfant dans la litterature francaise et francophone. UO 17-18.05.
2018
25 Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Psychologii
Dziecko i dzieciństwo
w biegu życia.
Pałac Odrowążów,
Kamień Śląski
14-16.06.
2018
26 Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Psychologii
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Jakość życia
w pracy i poza nią.
UO 28-29.09.
2018
27 Wydział Filologiczny /
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
“Stare” i “nowe” w literaturze
dla dzieci i młodzieży – teksty religijne.
UO 18-19.04.
2018
 

 

28

Wydział Filologiczny / Katedra Kultury
i Języka Francuskiego
La perception en langue et
en discours (PLD) – III edycja
UO 26-28.04.
2018
29 Wydział Filologiczny / Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
Dziedzictwo kulturowe Śląska UO 14-15.11.
2018
30 Wydział Filologiczny / Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
Rzeczywistość
multimedialnie “rozmówiona”
/ Dialogowe “powitanie różnicy, aby się niej nauczyć”.
UO 03-05.12.
2018
31 Wydział Prawa
i Administracji
Public Law in Central
and Eastern Europe:
Traditions, Legacies
and Perspectives
/ Prawo publiczne..
UO 18-19.10.
2018
32 Wydział Nauk
Społecznych /
Inst. Nauk Pedagogicznych
“Kto ratuje jedno życie,
ratuje cały świat”. Działalność Ireny Sendlerowej źródłem inspiracji dla (…)
UO 25-26.09.
2018
33 Wydział Ekonomiczny Wieś i rolnictwo w procesie zmian. POZA UO 22-23.05.
2018
34 Wydział Ekonomiczny Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego. UO 24-25.09.
2018
35 Wydział Nauk
Społecznych /
Inst. Nauk Pedagogicznych
“W trosce o innych”-interdyscyplinarny charakter
pedagogiki społecznej
i pracy socjalnej.
UO 24.04.2018
36 Wydział Fizyki Metody spektoskopii niejonizacyjnej w diagnostyce i terapii medycznej. UO 26.06.2018
37 Wydział Prawa
i Administracji
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
Synergia zagrożeń ISoS’18.
UO 19.04.2018
38 Wydział Prawa
i Administracji
Prawa i obowiązki członków rodziny.
Zagadnienia wybrane.
UO 10.05.2018
39  

Wydział Prawa
i Administracji

Prawo ubezpieczeń społecznych
jako odrębna gałąź prawa
 

UO

kwiecień 2018
40  

Wydział Prawa
i Administracji

 

Przetwarzanie danych
biometrycznych pracownika.

UO listopad 2018
41 Wydział Prawa
i Administracji
O stabilności kodeksu karnego
w świetle realiów.
UO 20.09.2018
lub
21.09.2018
42 Wydział Prawa
i Administracji
XIV Colloquium Prawno-Historyczne pt. Respublica semper reformanda. UO 10.05.2018
43 Wydział Nauk Społecznych/
Instytut Psychologii
Psychologiczne i prawne aspekty przemocy
w Internecie.
UO 10-12.04.
2018
44 Wydział Teologiczny Etyka. Medycyna. Prawo.
Dylematy w stanach terminalnych.
Poza UO 12-13.10.
2018
 

45

Wydział Nauk Społecznych/
Instytut Politologii
Oblicza zmiany: między rewolucją a ewolucją.
200-ecie urodzin Karola Marksa.
 

Poza UO

 

23-24.04.
2018

 

46

 

Wydział Prawa
i Administracji

Finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego
oraz terminy w działalności deweloperskiej.
 

UO

 

19.05.2018

 

47

Uniwersytet Opolski Konferencja Prorektorów
ds. Nauki i Rozwoju.
 

UO

 

16-18.05.
2018

 

48

Wydział Teologiczny / Katedra instytutu Nauk o Rodzinie  

Rodzina z problemem uzależnienia – stare i nowe spojrzenie.

 

 

UO

 

13-14.06.

2018

 

 

49

 

Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Filozofii

 

Tożsamość w (prze)budowie 3. Ciało i cielesność.

 

UO

 

26-27.09.
2018

 

 

50

 

Wydział Filologiczny

 

Eskapista, singiel, indywidualista – kulturowe aspekty samotności.

 

UO

 

26-27.09.
2018

 

51

Wydział Chemii IV Polish-Taiwanese conference

“From molecular modeling to nano- and biotechnology”.

 

Poza UO 29-31.08.
2018