KONFERENCJE w ROKU 2018 


 

L.P.

ORGANIZATOR

TEMAT

MIEJSCE

DATA

1

Instytut Historii

Marzec 1968 r. z perspektywy półwiecza.

UO

22.03.2018

2

Instytut Historii

Cultura Animi

UO

23.04.2018
i
27.04.2018

3

Dział ds. Badań Naukowych
i Współpracy
z Zagranicą

IV Opolski
Festiwal Podróżniczy.

UO

23-25.03.
2018

4

Instytut Historii

Podróżnicy na przestrzeni dziejów i ich historie, czyli wędrówka po kontynentach.

UO

28.05.2018

5

Instytut Matematyki
i Informatyki

XXII konferencja
“Zastosowania Logiki
w Filozofii i Podstawach Matematyki.”

Szklarska Poręba

7-11.05.
2018

6

Wydział Ekonomiczny

Problemy zrównoważonego
i trwałego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

UO

26.11.
2018

7

Koło Naukowe Kultury
Rosyjskiej UO

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa: Film zwierciadłem duszy rosyjskiej.

Muzeum UO

14.03.2018

8

Instytut Politologii

Kwestie polityki regionalnej
z perspektywy międzynarodowej.

Poza UO

14-16.05.
2018

9

Wydział Prawa
i Administracji

Kary jako podstawowe
sankcje w prawie  karnym.

UO

22.02.2018

10

Wydział Prawa
i Administracji

1st Critico-Juridical Symposium “Methods of Legal Critique in Central and Eastern Europe”.

UO

13-14.04.
2018

11

Wydział Prawa
i Administracji

Ochrona konsumenta
– teoria a praktyka.

UO

29.05.2018

12

Wydział Prawa
i Administracji

Ogólnopolski Zjazd Katedr
Doktryn Politycznych i Pranych pt: “Od niepodległej do niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna
1918-2018″.

Wrocław

13-15.11.
2018

13

Wydział Przyrodniczo – Techniczny/ Europejskie Centrum Paleontologii

3rd International Meeting of Early Staged Reserchers in Paleontology (IMERP).

JuraPark
Krasiejów

18-21.05.
2018

14

Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Germańskiej

VIII warsztaty germanistyczne.

UO

22-23.03.
2018

15

Wydział Filologiczny/
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

Spacery po papierze.
W 140 rocznicę urodzin
Robert Walsera.

UO

22-24.10.
2018

16

Wydział Filologiczny/
Instytut Filologii Angielskiej

Ekwiwalencja w tekście, słowniku i leksykalnych bazach danych.

UO

18-19.10.
2018

17

Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pamięć-Historia-Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji (..)

UO

14-15.06.
2018

18

Wydział Teologiczny

Teologia w przestrzeni publicznej.

UO

21-23.03.
2018

19

Wydział Filologiczny / Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

Styl i pamięć.

UO

21-22.09.
2018

20

Wydział Filologiczny/
Instytut Slawistyki

Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i  prawie.

UO

10-11.05.
2018

21

Wydział Filologiczny /
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

Gry w kulturze i życiu codziennym.

Pokrzywna

11-13.04.
2018

22

Wydział Filologiczny /
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

Literackie podróże do wnętrza Ziemi. Wizje-Idee-Symbole.

Pałac
w Rybnej
(Tarnowskie Góry)

06-07.04.
2018

23

Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Politologii

Nowe zjawiska w polityce europejskiej a wyzwania dla teorii i metodologii nauk społecznych.

Kamień Śląski

22-23.11.
2018

24

Wydział Filologiczny /
Katedra Kultury
i Języka Francuskiego

L’enfant dans la litterature francaise et francophone.

UO

17-18.05.
2018

25

Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Psychologii

Dziecko i dzieciństwo
w biegu życia.

Pałac Odrowążów,
Kamień Śląski

14-16.06.
2018

26

Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Psychologii

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Jakość życia
w pracy i poza nią.

UO

28-29.09.
2018

27

Wydział Filologiczny / Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

“Stare” i “nowe” w literaturze
dla dzieci i młodzieży – teksty religijne.

UO

18-19.04.
2018

 

 

28

Wydział Filologiczny / Katedra Kultury
i Języka Francuskiego

La perception en langue et
en discours (PLD) – III edycja

UO

26-28.04.
2018

29

Wydział Filologiczny / Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

Dziedzictwo kulturowe Śląska

UO

14-15.11.
2018

30

Wydział Filologiczny / Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

Rzeczywistość
multimedialnie “rozmówiona”
/ Dialogowe “powitanie różnicy, aby się niej nauczyć”.

UO

03-05.12.
2018

31

Wydział Prawa
i Administracji

Public Law in Central
and Eastern Europe:
Traditions, Legacies
and Perspectives
/ Prawo publiczne..

UO

18-19.10.
2018

32

Wydział Nauk
Społecznych /
Inst. Nauk Pedagogicznych

“Kto ratuje jedno życie,
ratuje cały świat”. Działalność Ireny Sendlerowej źródłem inspiracji dla (…)

UO

25-26.09.
2018

33

Wydział Ekonomiczny

Wieś i rolnictwo w procesie zmian.

POZA UO

22-23.05.
2018

34

Wydział Ekonomiczny

Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego.

UO

24-25.09.
2018

35

Wydział Nauk
Społecznych /
Inst. Nauk Pedagogicznych

“W trosce o innych”-interdyscyplinarny charakter
pedagogiki społecznej
i pracy socjalnej.

UO

24.04.2018

36

Wydział Fizyki

Metody spektoskopii niejonizacyjnej w diagnostyce i terapii medycznej.

UO

26.06.2018

37

Wydział Prawa
i Administracji

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
Synergia zagrożeń ISoS’18.

UO

19.04.2018

38

Wydział Prawa
i Administracji

Prawa i obowiązki członków rodziny.
Zagadnienia wybrane.

UO

10.05.2018

39

Wydział Prawa
i Administracji

Prawo ubezpieczeń społecznych
jako odrębna gałąź prawa

UO

kwiecień 2018

40

Wydział Prawa
i Administracji

Przetwarzanie danych
biometrycznych pracownika.

UO

listopad 2018

41

Wydział Prawa
i Administracji

O stabilności kodeksu karnego
w świetle realiów.

UO

20.09.2018
lub
21.09.2018

42

Wydział Prawa
i Administracji

XIV Colloquium Prawno-Historyczne pt. Respublica semper reformanda.

UO

10.05.2018

43

Wydział Nauk Społecznych/
Instytut Psychologii

Psychologiczne i prawne aspekty przemocy
w Internecie.

UO

10-12.04.
2018

44

Wydział Teologiczny

Etyka. Medycyna. Prawo.
Dylematy w stanach terminalnych.

Poza UO

12-13.10.
2018

 

45

Wydział Nauk Społecznych/
Instytut Politologii

Oblicza zmiany: między rewolucją a ewolucją.
200-ecie urodzin Karola Marksa.

Poza UO

23-24.04.
2018

46

Wydział Prawa
i Administracji

Finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego
oraz terminy w działalności deweloperskiej.

UO

19.05.2018

47

Uniwersytet Opolski

Konferencja Prorektorów
ds. Nauki i Rozwoju.

UO

16-18.05.
2018

48

Wydział Teologiczny / Katedra instytutu Nauk o Rodzinie

Rodzina z problemem uzależnienia – stare i nowe spojrzenie.

UO

13-14.06.
2018

49

Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Filozofii

Tożsamość w (prze)budowie 3. Ciało i cielesność.

UO

26-27.09.
2018

50

Wydział Filologiczny

Eskapista, singiel, indywidualista – kulturowe aspekty samotności.

UO

26-27.09.
2018

51

Wydział Chemii

IV Polish-Taiwanese conference

“From molecular modeling to nano- and biotechnology”.

 

Poza
UO

29-31.08.
2018

52

Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Nauk Pedagogicznych

Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej –
w stulecie odzyskania niepodległości.

UO

16.11.2018

 

53

Wydział Filologiczny/
Instytut Slawistyki

“Unisono w Wielogłosie 10: X”

Poza
UO

28-30.09.
2018

 

54

Wydział Filologiczny

Akademia Młodego Poligloty

UO

24.11.2018 –
27.04.2019

 

55

Wydział Filozofii

Wokół idei doradztwa filozoficznego IV.
Terapia filozoficzna.

UO

06-07.12.
2018

56

Wydział Nauk Społecznych/
 Instytut Politologii

Dylematy i wyzwania nauk politycznych w okresie ponowoczesnej dojrzałości.

Poza
UO

22-23.10.
2018

57

Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Nauk Pedagogicznych

XIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe
– Telewizje lokalne – pomiędzy rynkiem a civil society.

Poza
UO

14.11.
2018

58

Wydział Nauk Społecznych /
Instytut Nauk Pedagogicznych

Międzynarodowe Seminarium Naukowe. Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej.

UO

15-17.11.
2018

59

Wydział teologiczny

Duch Umiejętności.
Badania młodych naukowców inspirowane religią.

UO

12.12.
2018