Konferencje w roku 2017

 LP. Organizator  Temat  Miejsce  Data 
1. Instytut Socjologii „Intercultural Comunication in Higher Education – European and Central Asian Contexts” Opole 18.02.2017r.
 2. Instytut Historii „Odbiorą mi tyko życie. A to nie najważniejsze. 75 rocznica powstania Armii Krajowej…” Opole 2.03.2017r.
 3. Wydział Ekonomiczny „Logistyka w naukach o zarządzaniu”  „Praca, Nauka i Cnota – 800 lecie Miasta Opola” Województwo Opolskie 8-9.03.2017r.
 4. Instytut Historii Opole 13-17.03.
2017r.
 5. Wydział Nauk Społecznych „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko – Doktorska Konferencja” Opole 15.03.2017r.
 6. Wydział Chemii „3rd Symposium Week Molecular Interaction” Opole 27-29.03.
2017r.
 7. Instytut Psychologii „Szczęście jest nauką” Opole 31.03.2017r.
 8. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Ślepy los, traf, przypadek” Pokrzywna 19-21.04.2017r.
 9. Instytut Historii „Solidarny z Solidarnością – życie i działalność ks. Antoniego Adamiuka” Opole 24.04.2017r.
 10. Wydział Ekonomiczny „Current Issues of Sustainable Development: What is really sustainable?” Opole 24-25.04.
2017r.
 11. Instytut Historii „Cultura Animi” – konferencja studencko – doktorancka Opole 25.04.2017r.
 12. Instytut Nauk Pedagogicznych I Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych Doktorantów i Studentów pt. „Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej” Opole 27.04.2017r.
 13. Instytut Matematyki i Informatyki XXII konferencja „Zastosowanie Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki” Szklarska Poręba 8-12.05.
2017r.
 14. Wydział Prawa i Administracji „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka” Opole 11.05.2017r.
 15. Instytut Politologii „Bezpieczeństwo RP na poziomie regionalnym” Opole 12.05.2017r.
 16. Wydział Ekonomiczny „Miasta XXI wieku. Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast. Wyzwania – projekty – możliwości”  Województwo Opolskie 14-16.05.
2017r.
 17. Wydział Filologiczny „Akademia Młodego Poligloty” Opole 03-06.2017r.
 18. Wydział Nauk Społecznych „Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury” Opole 06.06.2017r.
 19.  Instytut Psychologii „Świat według Szmajkego” Opole 6-7.06.2017r.
 20. Wydział Nauk Społecznych „Rodzicielstwo i jego różne oblicza” Opole 10-11.06.
2017r.
 21. Wydział Ekonomiczny „Informacja – dobro publiczne czy prywatne ? Od nadmiaru do umiaru” Opole 23.06.2017r.
 22. Wydział Przyrodniczo – Techniczny Konferencja popularnonaukowa pt. „Bringing Paelontology to People” JuraPark Krasiejów 30.06-3.07.
2017r.
 23. Wydział Filologiczny „Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta” Opole 09.2017r.
 24. Wydział Prawa i Administracji „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian” Opole 10-11.10.
2017r.
 25. Wydział Prawa i Administracji „Analiza Śledcza”  Opole 10-11.10.
2017r.
26. Instytut Historii „Colloquium charitativum. Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczpospolitej i ziem polsko – litewskich XVI-XIX wieku” Opole 19-20.10.
2017r.
 27. Wydział Filologiczny „Bariery i pomosty w kulturze i języku” Opole 20.10.2017r.
 28. Instytut Slawistyki „UNISONO w Wielogłosie 9: B. Strony B”  Opole 20-22.10.
2017r.
 29. Wydział Ekonomiczny „Wyzwania i dylematy młodzieży na rynku pracy” Opole 10-11.2017r.
 30. Wydział Filologiczny „Akademia Młodego Poligloty” Opole 25.11.2017r.