Konferencje w roku 2016

 LP.  Organizator  Temat Miejsce
Data
 1. Instytut Filologii Germańskiej „Uroczyste spotkanie z okazji 25 lecia IFG” Opole 12.01.2016r.
 2. Instytut Slawistyki Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej” Opole 25.02.2016r.
 3.  Instytut Historii  „Łączy nas historia”  Opole  17.03.2016r.
 4. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Kulturowo – językowy obraz śląska” Opole 6-7.04.
2016r.
 5.  Wydział Prawa i Administracji „Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Europa Cyfrowa” Opole 6-7.04.
2016r.
 6. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne” Opole 7-8.04.
2016r.
 7. Instytut Nauk Pedagogicznych „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej” Opole 24-25.10.
2016r.
 8.  Instytut Psychologii „Psychologia wczoraj – dziś i jutro” Opole 11.04.2016r.
 9.  Wydział Prawa i Administracji „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Synergia zagrożeń ISoS 16” Opole 13-14.04.
2016r.
 10. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Głupota wszechobecna” Opole 13-15.04.
2016r.
 11.  Instytut Filozofii „Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej” Bydgoszcz 15-16.04.
2016r.
12. Wydział Ekonomiczny „Sixteenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development'” Opole Kwiecień 2016r.
 13. Instytut Nauk Pedagogicznych II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. „Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo” Opole 20.04.2016r.
 14. Instytut Slawistyki VI Symposium Opoliensis”Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XIX wieku” Opole 21-22.04.
2016r.
 15. Katedra Kultury i Języka Francuskiego „La Perception en langue et en discours – II edycja” 21-23.04.
2016r.
 16. Studenckie Koło Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Chcę być zrównoważony !” – „Rola młodych pokoleń w budowaniu podstaw zrównoważonego rozwoju” Opole 25-26.04.
2016r.
 17.  Instytut Historii „Cultura animi” IV Dni Kultury Nowożytnej i XXIV Dni Kultury Antycznej” Opole 26.04.2016r.
 18.  Wydział Prawa i Administracji III Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych „Medycyna sądowa w postępowaniu cywilnym” Opole 26-28.04.
2016r.
 19. Wydział Ekonomiczny Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja  młodzieży a rynek pracy” Opole Maj 2016r.
20.  Instytut Politologii „Bezpieczeństwo Wewnętrzne Unii Europejskiej” Opole 06.05.2016r.
 21.  Wydział Prawa i Administracji „European Legal Education – between Bologna and Efficiency” Brzeg 10.05.2016r.
 22.  Wydział Teologiczny „Święte wizerunki w starożytności chrześcijańskiej”  Opole  10-11.05.
2016r.
 23.  Wydział Prawa i Administracji „Edukacja prawnicza – od Bejrutu do Bolonii. Konferencja z okazji 10-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego” Brzeg 10-11.05.
2016r.
24.  Wydział Prawa i Administracji „Prawo własności intelektualnej w oświacie” Opole 12.05.2016r.
 25. Instytut Matematyki i Informatyki „XXI Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki” Szklarska Poręba 10-13.05.
2016r.
 26. Instytut Filologii Germańskiej „VII Warsztaty Germanistyczne” Opole 12-13.05.
2016r.
27. Instytut Filozofii/Instytut Psychologii „Tożsamość w (prze)budowie” Opole 12-13.05.
2016r.
 28.  Instytut Historii „Cultura Animi. IV Dni Kultury Nowożytnej i XXIV Dni Kultury Antycznej” Opole 16-17.05.
2016r.
 29. Wydział Ekonomiczny „Wieś i rolnictwo w procesie zmian” Kamień Śląski 17-18.05.
2016r.
 30. Wydział Prawa i Administracji XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Pokrzywna 17-19.05.
2016r.
 31. Wydział Teologiczny „Etos pracy drogą dojrzewania człowieka. Konferencja zorganizowana z okazji 35 – lecia św. Jana Pawła II Laborem exercens” Opole 18.05.
2016r.
 32.  Wydział Prawa i Administracji „Prawo własności intelektualnej w oświacie” Opole 18.05.2016r.
 33. Wydział Prawa i Administracji „Kary w prawie drogowym” Pokrzywna 19.05.2016r.
34. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Język a Edukacja 4. Uczenie języka ojczystego w czasach (po) nowoczesnych” Opole 19-20.05.
2016r.
 35.  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Granice kultury wernakularnej” Opole 30-31.05.
2016r.
 36.  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Nuncjusz na ziemiach pogranicza. Achilles Ratti, późniejszy Pius XI w Polsce (1918 – 1921)”  Opole 1-2.06.
2016r.
 37.  Instytut Nauk Pedagogicznych „Współczesne problemy edukacji” Kamień Śląski 2-4.06.
2016r.
 38.  Instytut Politologia „Kryzys Unii Europejskiej” Opole 3.06.2016r.
39.  Instytut Historii „Miejsca internowania na Śląsku w historii, pamięci i edukacji od XVI wieku do czasów współczesnych” Opole 06.06.2016r.
 40. Instytut Socjologii „Sfera publiczna – przestrzeń – muzeum: o zmieniającej się roli instytucji kultury” Opole 7.06.2016r.
 41. Wydział Prawa i Administracji „Logistyka w Ratownictwie” Mikołajki 6-9.09.
2016r.
 42.  Instytut Nauk Pedagogicznych „Edukacja jutra. XXI Tatrzańskie Sympozjum naukowe” Zakopane 20-22.06.
2016r.
 43.  Wydział Chemii „3rd Polish – Taiwanese conference „From molecular modeling to nano – and biotechnology” Tajwan 26-29.06.
2016r.
 44. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Słowo a styl” 21-23.09.
2016r.
 45.  Wydział Prawa i Administracji „Transdyscyplinarne Badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym. Świadectwa ducha czasów – nekropolie i pochówki Piastów Śląskich” Brzeg 24.09.2016r.
 46.  Wydział Ekonomiczny „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno – ekonomicznego” Opole 26-27.09.
2016r.
 47. Instytut Filologii Angielskiej „Disease, death, decay in Literatures and Cultures” Opole 26-28.09.
2016r.
 48.  Instytut Historii „Sztuka dawnego Opola” Opole 29-30.09.
2016r.
 49.  Instytut Historii „1968 da Schaltjahr der Erinnerung.” (Polsko – niemiecko – czeska konferencja naukowa)” Opole 10-12.10.
2016r.
 50. Wydział Prawa i Administracji „Analiza Śledcza” Opole 13-14.10.
2016r.
 51.  Wydział Prawa i Administracji I Środkowoeuropejskie Forum Prawno – Administracyjne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa” Częstochowa 18-19.10.
2016r.
52. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Mity założycielskie w literaturze XIX wieku” Opole 20-21.10.
2016r.
 53. Instytut Slawistyki „UNISONO w WIELOGŁOSIE 8: Wokół winylu” Tułowice 21-22.10.
2016r.
 54. Wydział Ekonomiczny „Challenges for the east west partnership” Opole 27-28.10.
2016r.
55. Instytut Nauk Pedagogicznych „Wewnętrzne reformy w szkolnictwie i kształceniu nauczycieli w niemiecko – polskiej perspektywie.” Opole 10-12.11.
2016r.
 56. Instytut Filologii Germańskiej „Imigracja. Przynależność. Obcość. Historyczne konteksty i współczesne wymiary inności w kulturze, literaturze oraz języku” Kamień Śląski 13-16.11.
2016r.
 57. Instytut Historii „Biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej” Opole 17-18.11.
2016r.
58.  Samodzielna Katedra Biosystematyki „VIII Edycja Konferencji Młodzi w Paleontologii” Opole 18-19.11.
2016r.
59.  Wydział Prawa i Administracji „Prawne aspekty niepełnosprawności. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego” Opole 24.11.2016r.
60. Wydział Teologiczny „Amor laetitia – ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?” Opole 24.11.2016r.
 61. Instytut Politologii „25 lat Trójkąta Weimarskiego – dokonania i perspektywy” Jarnołtówek 24-25.11.
2016r.
 62. Instytut Filozofii „Wokół idei doradztwa filozoficznego II Coaching filozoficzny” Opole 8-9.12.
2016r.
 63. Instytut Nauk Pedagogicznych „Bezpieczna Jesień Życia” Opole 13.12.2016r.
64. Instytut Historii „Referendum ludowe w 1946r. oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947r. na Górnym Śląsku” Opole 15.12.2016r.