Konferencje w roku 2015

L.P. Organizator
Temat
Miejsce
Data
 1 Wydział Prawa i Administracji
“Administracja Kontroli ruchu drogowego”
Opole
15.01.2015r.
 2  Instytut Historii
“Rok 1945 na Śląsku”
Opole
21.01.2015r.
 3 Instytut Historii
“Trudne życie z pamięcią czyli stacje odzyskanej obecności”
Opole
22.01.2015r.
 4 Instytut Fizyki
51 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej: “Irreversible dynamics: nonlinear, nonlocal and non- Markovian manifestations”
Lądek Zdrój
9-14.02.2015r.
 5 Wydział Ekonomiczny
“Fifteen International Conference on Current Issues of Sustainable Development. Transition to sustainable consumption system in globalizing world”
Opole
16-17.03.2015r.
 6 Wydział Teologiczny
IV Konferencja organoznawcza “Śląskie organy”
Opole
18.03.2015r.
 7 Instytut Historii
“III Dni Kultury Nowożytnej”
Opole
23-25.03.2015r.
 8 Wydział Prawa i Administracji
“Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”
Jastrzębia Góra
9-10.04.2015r.
 9 Instytut Nauk Pedagogicznych
“Problem wykluczenia społecznego – stare i nowe wyzwania”
Opole
14.04.2015r.
 10  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
“Świat kuriozów”
Pokrzywna
15-17.04.2015r.
 11 Instytut Socjologii  “Socjologia emocji – teoria i praktyka”  Opole   15.04.2015r.
 12 Wydział Teologiczny/Instytut Psychologii
“Różne oblicza terapii. Teoria i praktyka”
 Opole 22-23.04.2015r.
 13 Instytut Matematyki i Informatyki  XX konferencja pt. “Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”  Szklarska Poręba  4-8.05.2015r. 
 14 Instytut Nauk Pedagogicznych
“Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny”
Opole lub okolice
06-07.05.2015r.
 15 Wydział Prawa i Administracji
“Dobra osobiste w prawie cywilnym i własności intelektualnej”
Opole
11.05.2015r.
 16 Kolo Naukowe Studentów Psychologii UO  “Psychologia w codzienności”  Opole  11.05.2015r. 
 17  Naukowe Koło Filmoznawców
“W cyrkowym świecie osobliwości – ujęcie filmowe’
Opole
11-12.05.2015r.
18
Instytut Historii
“II Wojna Światowa w słowach i obszarach”
Opole
13-14.05.2015r.
 19 Wydział Ekonomiczny
“Miasta XXI wieku – Spójność i efektywność programowania oraz planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym”
Województwo Opolskie  17-19.05.2015r.
 20 Instytut Nauk Pedagogicznych
“Neuronauki wobec potrzeb współczesnej edukacji”
Opole
19.05.2015r.
21   Wydział Ekonomiczny “Przyczyny i skutki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – przykłady z Polski i Niemiec”   Opole 19-23.05.2015r. 
 22 Instytut Historii
“Postacie wspólnej historii Polski i Rosji”
St. Petersburg(Rosja)
21-23.05.2015r.
23  Naukowe Koło Kulturoznawców  “Stygmatyzacja ciała – od Otziego po Miley Cyrus”  Opole  26-27.05.2015r. 
 24 Instytut Politologii
“Aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”
Opole
28-29.05.2015r.
 25 Wydział Prawa i Administracji
“Prawo między sprawiedliwością a siłą”
Kudowa Zdrój
28-29.05.2015r.
 26 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
“Literatura i etyka we współczesności”
Opole
maj 2015r.
 27 Instytut Historii  “Od Husa do Lutra. Śląsk w dobie przemian religijno – społecznych”  Opole  03.06.2015r. 
28
Wydział Ekonomiczny
“O związkach wieku i rynku pracy. Wiek 50+, szansa czy zagrożenie?”
Opole
09.06.2015r.
 29 Instytut Filozofii  “Filozofia literacka Witolda Gombrowicza”   Opole 10.06.2015r. 
 30 Koło Naukowe Historyków
“Dziejopisarstwo na przestrzeni wieków”
Opole
10-11.06.2015r.
 31 Studenckie Naukowe Koło Slawistów  Slavik PECVORK “4 Strony Świata”   Opole  11.06.2015r.
 32 Instytut Nauk Pedagogicznych
“Edukacja jutra. XXI Tatrzańskie Sympozjum naukowe”
Zakopane
22-24.06.2015r.
 33  Wydział Ekonomiczny
“INFORMACJA – DOBRO PUBLICZNE CZY PRYWATNE”
Opole
26.06.2015r.
34 Samodzielna Katedra Biosystematyki
“XIII Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontolgists”
Opole
07-12.07.2015r.
35 Wydział Chemii II Polish – Taiwanese Conference “From molecular modeling to nano – and biotechnology” Opole – Groszowice 26-28.08.2015r.
 36  Instytut Historii
“Sapiehowie w dziejach dawnej Rzeczpospolitej i ziem polsko – litewskich XVI – XIX wieku”
Opole
Wrzesień 2015r.
 37 Instytut Historii “Konferencja z okazji Europejskiego Roku Rozwoju”  Opole  23.09.2015r. 
 38 Instytut Filozofii  “Współczesny człowiek: pielgrzym czy włóczęga ?”  Opole  24.09.2015r. 
 39  Wydział Prawa i Administracji
“Od zgromadzeń ludowych do parlamentów. Konferencja z okazji jubileuszu Profesora Włodzimierza Kaczorowskiego’
Brzeg
6-7.10.2015r.
 40  Instytut Historii
“Południowa Ukraina i Odessa w Polskiej i Ukraińskiej historiografii”
Odessa (Ukraina)
8-10.09.2015r.
 41 Instytut Socjologii
“Przestrzeń pamięci. Przekaz międzypokoleniowy i międzykulturowy.”
Opole
16.10.2015r.
 42 Wydział Prawa i Administracji
“Zamówienia publiczne stan aktualny i perspektywy zmian”
Opole
21.10.2015r.
 43  Instytut Slawistyki “Unisono w wielogłosie 6: Rock w “szaleństwie katalogowania” Tułowice 23-25.10.
2015
 44  Wydział Ekonomiczny
“Jubileusz 40 – lecia Nauk Ekonomicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”
Opole
5.11.2015r.
 45 Wydział Prawa i Administracji
“III Konferencja System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń”
Opole
6.11.2015r.
 46 Wydział Prawa i Administracji
“II Ogólnopolskie Forum Gospodarcze. Przedsiębiorca – Stan aktualny i kierunki zmian”
Województwo Opolskie
18-19.11.2015r.
 47 Instytut Historii
“Trwałość i zmiana w systemach politycznych krajów Europy Środkowej po 1945 roku”
Kraków
Listopad 2015r.
 48  Instytut Historii
“Łużyczanie (“Lunsizi”) – Dolnołużyczanie (Dołojcne erbojstwo) – Wendowie (“Weden”). Słowiańska mniejszość w Brandenburgii”
Opole
Listopad 2015r.
 49 Instytut Historii
“Mit Kresów”
Bytom
06.11.2015r.
 50 Instytut Nauk Pedagogicznych
“W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”
Opole
19-20.11.2015r.
51  Instytut Filozofii “Wokół idei doradztwa filozoficznego”  Opole  27-28.11.
2015
 52 Instytut Historii  “Archeologia śmierci”  Opole  Listopad 2015r. 
 53  Instytut Politologii “Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dylematy państw Europy Środkowo – Wschodniej” Opole 7-8.12.
2015r.
54 Wydział Prawa i Administracji
“Polityka ochrony zabytków”
Województwo Opolskie
9.12.2015r.
 55  Wydział Przyrodniczo – Techniczny Seminarium Naukowe “Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian” Województwo Opolskie 17-18.11.
2015r.
 56 Instytut Filozofii “Po co potrzebna jest dziś filozofia ? W poszukiwaniu współczesnych odpowiedzi na prastare pytania” Opole 19-20.11.
2015r.
 57 Instytut Politologii “Oblicza pojednania”  Opole 10.12.2015r.
 58 Wydział Filologiczny   “Wizualizacje: od słowa do retoryki nowych mediów (Literatura – Język – kultura)”  Niwki 17-19.12.2015r.