Konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursów: OPUS 19 – skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizować projekty badawcze. Szczegóły konkursu dostępne są na...

Program Uczelnia Liderów 2020

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów 2020. O certyfikat “Uczelnia Liderów” mogą aplikować zarówno uczelnie,...

Komunikaty Operatorów Programów w kwestii koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, W związku z komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektorartu  Sanitarnego poniżej zamieszczamy komunikaty Operatorów Programów Krajowych w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2. Komunikat Narodowego Centrum Nauki Komunikat Programu...

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Szanowni Państwo, Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania na rok 2020, w 2020 roku planowany jest nabór do projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju: Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa...