Aktualnie otwarte konkursy NCN (nabór wniosków do dnia 15.12.2020r.)

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczych w nw. konkursach: OPUS 20  – na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na dwu -, i trójstronne projekty realizowane z partnerami z Austrii,...

Konkurs NCBiR – Szybka Ścieżka – Koronawirusy

Szanowni Państwo, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr. 5/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka – Koronawirusy, który dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniana się...

Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19. Nabór skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na...

Aktualnie otwarte konkursy NCBiR

Szanowni Państwo, Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znajdą Państwo informacje o aktualnie otwartych naborach. Link do strony NCBiR z konkursami: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/ Prosimy kompletną dokumentację projektową wraz z wnioskiem...

Konkurs DAINA 2

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu dwustronnego DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez NCN wspólnie z agencją Research Council of Lithuania, zgodnie z...

Konkurs MAESTRO 12

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu MAESTRO 12 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju...