MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – projekt “Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii”

  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ (l. p. wg załącznika do Rozporządzenia MRiRW: 22)                                  Tytuł projektu   Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus...

Konkurs NCBiR – Szybka Ścieżka – Koronawirusy

Szanowni Państwo, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr. 5/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka – Koronawirusy, który dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniana się...

Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19. Nabór skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na...