Nabory wniosków w ramach konkursów Programu Horizon 2020

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Programu Horizon 2020 znajduje się informacja o aktualnie otwartych konkurach. Szczegóły dotyczące zasad i terminów naboru w poszczególnych konkursach znajdują się na stronie:...

Nabory wniosków w ramach konkursów NCBiR

Szanowni Państwo, Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znajdują się informacje o aktualnych naborach wniosków. Wszystkie szczegóły o zasadach i terminach poszczególnych naborów znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/...

Nabór wniosków w konkursach NCN

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nw. konkursy: MAESTRO – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza...

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 9

Szanowni Państwo, Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA BIS 9 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt...

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu NCN MINIATURA 3

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 3, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych nw. form: badań wstępnych/pilotażowych; kwerendy; stażu naukowego; wyjazdu badawczego...

Oferta stypendialna DAAD

Szanowni Państwo, Na stronie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) mogą Państwo znaleźć informacje o ofercie stypendialnej Agencji. Z poważaniem, Leszek Milewski