Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie.

Celem Konferencji będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w odniesieniu do zasad, kryteriów i narzędzi akredytacji dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Po wejściu w życie “Konstytucji dla nauki” model akredytacji uległ głębokim zmianom. PKA wprowadziła nowe kryteria akredytacyjne oraz wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia. Zmianie uległy także reguły przeprowadzania wizytacji na uczelniach, a w systemie akredytacji pojawił się nowy rodzaj oceny ocena kompleksowa.


Odrębnym problemem jest dokonywanie oceny jakości kształcenia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczycieli. Zasady kształcenia nauczycieli zostały radykalnie zmienione, co przekłada się na nowe kryteria akredytacji na kierunkach nauczycielskich.

Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną szczegółowo omówione i wyjaśnione podczas naszej konferencji. Konferencja, jak co roku, pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach. W roli prelegentów i dyskutantów wystąpią wybitni eksperci – praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych.


Nasze zaproszenie przyjęli m.in. 
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Bożena Muchacka, Członek Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej*.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Konferencji pod adresem:

http://fundacja-edukacja.org.pl/artykul/432.html

Dodatkowe informacje i materiały do pobrania:

 -Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów – kliknij!

-Zgłoszenie udziału – kliknij!

-Informacje organizacyjne – kliknij!

Kontakt:

www.fundacja-edukacja.org.pl

tel. +48 32 747-26-03

tel. kom. +48 607-035-169

e-mail: akredytacja@fundacja-edu.eu