Aktualnie otwarte konkursy NCN (nabór wniosków do dnia 15.12.2020r.)

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczych w nw. konkursach: OPUS 20  – na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na dwu -, i trójstronne projekty realizowane z partnerami z Austrii,...

Konkurs NCBiR – Szybka Ścieżka – Koronawirusy

Szanowni Państwo, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr. 5/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka – Koronawirusy, który dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniana się...