Konkurs Miniatura 4

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy,...