Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19. Nabór skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na...

Aktualnie otwarte konkursy NCBiR

Szanowni Państwo, Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znajdą Państwo informacje o aktualnie otwartych naborach. Link do strony NCBiR z konkursami: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/ Prosimy kompletną dokumentację projektową wraz z wnioskiem...

Konkurs DAINA 2

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu dwustronnego DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez NCN wspólnie z agencją Research Council of Lithuania, zgodnie z...

Konkurs MAESTRO 12

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu MAESTRO 12 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju...

Konkurs SONATA BIS 10

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu SONATA BIS 10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z...