Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu NCN MINIATURA 3

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 3, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych nw. form: badań wstępnych/pilotażowych; kwerendy; stażu naukowego; wyjazdu badawczego...