Wstępny harmonogram konkursów NCN w 2019 r.

Rodzaj konkursu 2019 Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej) OPUS 17 PRELUDIUM 17 15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r. MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco SONATA BIS 9 MAESTRO 11...

Skład i Komisje Rady NCN na lata 2018-2020

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (powołanie do 2020 r.) – przewodnicząca Prof. dr hab. Krystyna Bartol (powołanie do 2020 r.) Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (powołanie do 2020 r.) Prof. dr hab. Jakub Fichna(powołanie do 2022 r.) dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (od...